Dom zdravlja Vrbas


Idi na sadržaj

Stanje sredstava na racunu

Finansijski izveštaji

RB

Dom zdravlja "Veljko Vlahovic" Vrbas
podračun br: 840-788991-72
Datum: 23.03.2018.

Iznos

Poèetno Stanje

306.190,83

1

Uplata participacije

  2.100,00    
   

2

RZZO-Lekovi

3

RZZO-Lekovi po posebnom režimu

267.445,16

4

RZZO-Sanitetski materijal

5

RZZO-Vakcine

6

RZZO-Naknada troškova prevoza

7

RZZO-Energenti

8

RZZO-Ostali materijal

526.125,00

9

RZZO-PLATE STOM ZZ

10

RZZO-Plate u zdravstvenim ustanovama

11

RZZO-Stimulativni deo za izabrane lekare

12

RZZO-Stomatološka ZZ

154.333,33

13

Uplate za bolovanja

14

Uplate za porodiljsko odsustvo

15

RZZO-Medicinska oprema

16

Ostale uplate -

231.111,35

UKUPNO

1.487.305,67

Utrošena Sredstva

1.119.830,95

STANJE NA RAČUNU

367.474,72

RB

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Iznos

Opis

1

Lekovi

2

Lekovi po posebnom režimu

267.445,16

3

Sanitetski materijal

4

Laboratorijski materijal

5

Naknada troškova prevoza

6

Energenti

7

Stomatologija - lekovi

8

Ostali troškovi

 464.412,40

9

Plate zaposlenih-jubilarne nagrade

10

Stomatološki materijal

99.720,24

11

Ostali troškovi-stom

56.411,64

12

Isplate za bolovanja

13

Isplate za porodiljsko odsustvo

14

Ostala plaæanja

231.841,51

15

Naknade za usluge koje vrši UT

14.955,82

16

Stomatologija - plate

17

Medicinska oprema

UKUPNO

1.119.830,95

Pocetna | Finansijski izveštaji | Kontakt | INFO o DZ | Izabrani Lekari DZ | Uputstva za pozivanje broja 94 i korisni saveti | Obaveštenja | JAVNE NABAVKE | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni