Dom zdravlja Vrbas


Idi na sadržaj

Stanje sredstava na racunu

Finansijski izveštaji

RB

Dom zdravlja "Veljko Vlahovic" Vrbas
podračun br: 840-788991-72
Datum: 23. 01. 2018.

Iznos

Poèetno Stanje

439.398,88

1

Uplata participacije

   11.790,00     
   

2

RZZO-Lekovi

3

RZZO-Lekovi po posebnom režimu

400.776,60

4

RZZO-Sanitetski materijal

5

RZZO-Vakcine

6

RZZO-Naknada troškova prevoza

7

RZZO-Energenti

8

RZZO-Ostali materijal

9

RZZO-PLATE STOM ZZ

10

RZZO-Plate u zdravstvenim ustanovama

11

RZZO-Stimulativni deo za izabrane lekare

12

RZZO-Stomatološka ZZ

13

Uplate za bolovanja

14

Uplate za porodiljsko odsustvo

15

RZZO-Medicinska oprema

16

Ostale uplate -

UKUPNO

851.965,48

Utrošena Sredstva

408.113,92

STANJE NA RAČUNU

443.851,56

RB

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA

Iznos

Opis

1

Lekovi

35.000,00

2

Lekovi po posebnom režimu

3

Sanitetski materijal

143.113,92

4

Laboratorijski materijal

230.000,00

5

Naknada troškova prevoza

6

Energenti

7

Stomatologija - lekovi

8

Ostali troškovi

 10.957,15     

9

Plate zaposlenih-jubilarne nagrade

10

Stomatološki materijal

11

Ostali troškovi-stom

12

Isplate za bolovanja

13

Isplate za porodiljsko odsustvo

14

Ostala plaæanja

15

Naknade za usluge koje vrši UT

16

Stomatologija - plate

17

Medicinska oprema

UKUPNO

283.472,62

Pocetna | Finansijski izveštaji | Kontakt | INFO o DZ | Izabrani Lekari DZ | Uputstva za pozivanje broja 94 i korisni saveti | Obaveštenja | JAVNE NABAVKE | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni