Dom zdravlja Vrbas


Idi na sadržaj

INFO o DZ

IDENTIFIKACIJA
 

 • Matièni broj........................................08888779
 • Pun naziv ustanove....................Dom Zdravlja "Veljko Vlahoviæ"
 • PTT broj i naziv mesta.....................21460 Vrbas
 • Ulica i broj.................................Palih Boraca 20
 • Tekuæi raèuni:
 • 840-788661-72.....za sredst. izdvojena budžetom
 • 840-774667-53.....za sopstvene potrebe
 • Naziv banke...............................Uprava za trezor
 • Mesto banke.............................................Vrbas
 • Poreski Identifikacioni broj(PIB)...........105592297
 • Šifra delatnosti.........................................86.21
 • Broj telefona....................................021/705-533
 • Broj faksa........................................021/794-480
 • E-mail....................................dzvr@mts.rs
 • Obveznik PDV................................................NE
 • Ovlašæeno lice...............Direktor Jasmina Assi

Pocetna | Finansijski izveštaji | Kontakt | INFO o DZ | Izabrani Lekari DZ | Uputstva za pozivanje broja 94 i korisni saveti | Obaveštenja | JAVNE NABAVKE | Mapa Sajta


Vrati na sadržaj | Povratak na glavni meni